Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Kataloglar

KATALOGLAR

Üretim

ÜRETİM

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASIDRENAY MEDİKAL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekliliklere uygun hareket etmeyi, müşterilerimizin bize olan güvenini kaybetmemeyi ve sürdürülebilir gelişme ile kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında; hedeflerle belirlenen bir yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurulmuş ve uygulamaktadır. Bu entegre sisteme bağlı olarak,

Kalite politikası ışığında;

  • Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli işgücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmak.
  • Drenay politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda gelişmeyi sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturmak.
  • Müşteri talepleri ve pazarın araştırılması ile başlayan ve tasarım, üretim ve satış sonrası desteğe kadar uzanan tüm süreçleri sürdürebilen bir yönetim sistemi uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırmak.

Çevre politikası ışığında;

  • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak.
  • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada çevre ile ilgili bağlı bulunduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uymak.
  • Yeni teknolojileri araştırarak, imalat ve operasyon süreçlerinin değerlendirilmesinde çevre faktörünü dikkate almak.
  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikasında ışığında;

  •  Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması iş kazaları ve meslek hastalarının önlenmek.
  •  Çalışma koşullarını sık sık gözden geçirerek aksayan konularda tedbirlere başvurarak, bu önlemlere kaynak sağlamak ve değişen şartlara göre politikayı gözden geçirerek çalışma ilkesi oluşturmak.

 Bu politikalar başlıkları öncülüğünde çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli kaynak tahsis etmeyi taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla…